Hasan Hüseyin
Demiryolu işçisinin oğlu olarak Gürün'de doğan Hasan Hüseyin'in soyadı Korkmazgil'dir. Çocukluk yıllarını yoksulluk içinde geçiren Hasan Hüseyin, Niğde ortaokulundan mezun olduktan sonra Adana Erkek Lisesi ve Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü'nü bitirdi. Öğretmenliğe başladı ancak düşünceleri nedeniyle 141. ve 142. maddelerden yargılanarak mesleğinden uzaklaştırıldı. İşsiz kaldığı dönemde arzuhalcilik, tabela ressamlığı ve hayvan yetiştiriciliği gibi çeşitli işlerde çalıştı. Ankara'ya yerleşerek önce Akis ardından da Karikatür, Taş, Akbaba ve Yön dergilerinde gülmece ve fıkra yazarlığı yaptı.Forum ve Toplum dergilerini yönetti.

Hasan Hüseyin şiir yazmaya lise sıralarında başladı, ilk şiiri 1959 yılında 'Dost' dergisinde yayınlandı. Yelken, Ataç, Varlık dergisinde yayınlanan şiirleriyle tanındı. 1963'te yayınlanan ilk şiir kitabı Kavel ile Yeditepe Şiir Armağanı kazandı.

Şiirlerinde anlamı güçlendirmek amacıyla kullandığı sık sık yenilemeler başvurup; coşkulu, yergisel ve uzun dizeli şiirler yazan Hasan Hüseyin'in Nazım Hikmet'in etkisinde kalmış ve toplumcu bir dünya görüşü benimsemiştir. Yoksul halkı, işçileri, köylüleri şiirlerine konu olarak seçmiş ve dostluk, özgürlük, aşk, devrim, sömürü, savaş ve barış temalarını kullanmıştır. Tek kitapbı oluşturacak kadar uzun olan Kızılırmak şiiriyle kendi özgün şiir anlayışını oluşturan şair, halk kültürünün öğelerine yaslanarak dünyayı değiştirmeyi amaçlayan, kavgacı ve destansı şiirler yazmıştır. Şiirlerinde lirik özellikler barındıran Hasan Hüseyin, insanı evrenselliğin boyutunda ele alarak, zaman zaman imgeler ve çağrışımlarla insanın sömürü düzenindeki konumunu, müziksel bir ritme ve sese ulaşma edimi içinde, şiirinin eksenine koyar.

1984 yılında Ankara'da yaşamını yitiren Hasan Hüseyin Korkmazgil'in şiir kitaplarının yanında toplumsal yergi özellikleri taşıyan hikayeleri ve gezi yazılarını topladığı bir kitabı vardır.

Eserleri:
Şiirleri: Koçero Vatan Şairi (1976), Haziranda Ölmek Zor (1977), Filiz Kıran Fırtınası (Ö.F. Toprak Şiir Ödülü 1981 / Nevzat Üstün Şiir Ödülü 1981) Acılara Tutunmak (1981), Kızılırmak (1966), Temmuz Bildirisi (1965), Kızıl Kuğu (1971 / TRT Başarı Ödülü 1970), Ağlasun Ayşafağı (1972), Oğlak (1972), Acıyı Bal Eyledik (1973), Kelepçemin Karasında Bir Ak Güvercin (1974), Kavel (1963) Hikayeleri: Öhöööö (1964), Made in Turkey (1970), Bıyıklar Konuşuyor (1971) Gezi yazıları: Bağdat-Bursa Yollarında (1974)